office@mctopbusiness.ro

▬  Contactează-ne  

+4 0726 526 293

Folosirea acestui site implică acceptarea politicii de confidențialitate și a termenilor și condițiilor de mai jos.

 

Termenii reprezinta o conventie legala intre dumneavoastră, in calitate de persoană fizică sau juridică („Client”) și SILSO ADVISER SRL, cu sediul social în Mun. Bucuresti, Bvd Metalurgiei, Nr 132, Bl B1C, ap 42, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J40/9190/2022, CUI 46132760.

Neacceptarea acestor Termeni, sau a oricarei prevederi din acestea atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata accesarea serviciilor Silso Adviser

 

 Contractul dintre dvs. și noi se încheie în momentul în care comanda dvs. va fi acceptată în mod expres de noi și veți primi, în acest sens, un e-mail în care vom confirma acest lucru la care se adaugă factura serviciilor solicitate.

     Prin lansarea comenzii, Clientul își exprimă acordul prealabil expres pentru începerea executării contractului. Acesta înțelege și confirmă faptul că după executarea completă a contractului nu beneficiază de dreptul de retragere potrivit art. 16 lit. a) din O.U.G 34/2014 deoarece serviciile prestate sunt exceptate de la dreptul de retragere.

    Serviciul se consideră complet în momentul în care Silso Adviser transmite Clientului documentele complete de înființare firmă / modificare firma sau oricare alt serviciu oferit, documente care, odată transmise clientului, pot fi utilizate în vederea înregistrării / modificarii firmei la Registrul Comerțului. Documentele vor fi trimise in 3 zile lucratoare de la primirea tuturor documentelor solicitate de catre Silso Adviser catre client prin posta sau email pentru a fi semnate .

   În prezentul contract obligația este de mijloace, adică Silso Adviser se obligă să folosească toate capacitățile sale pentru întocmirea documentelor necesare înregistrării / modificarii firmelor la O.N.R.C și nu este de rezultat adică să primească plata în funcție de soluționarea favorabilă sau, nu a dosarului de înregistrare depus la O.N.R.C. Astfel încât Silso Adviser nu poate garanta soluționarea favorabilă a cererii. În cazul în care la solicitarea Clientului sau a funcționarilor O.N.R.C este necesară refacerea sau modificarea documentelor și vina nu este exclusivă a Silso Adviser, Clientul va plăti suplimentar o taxă de refacere a documentelor de 200 RON.

    Contractul încheiat în momentul confirmării Comenzii de către Silso Adviser va înceta în momentul în care Registrul Comerțului a soluționat Cererea de înregistrare indiferent de rezultatul acesteia (cererea admisă sau respinsă).

   Conform art. 9 din O.U.G 34/2014 privind drepturile consumatorului în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract de prestări servicii la distanță, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute de dispozițiile acestui act normativ.

   Cu toate acestea, având în vedere natura serviciilor pe care Silso Adviser le pune la dispoziția Utilizatorului/Consumatorului devin incidente prevederile art. 16 din O.U.G 34/2014 care detaliază excepțiile de la dreptul de returnare. Astfel, după prestarea completă a serviciilor, respectiv, după transmiterea documentelor complete de înființare firmă, Utilizatorul nu mai beneficiază de dreptul de retragere, chiar dacă se află în perioada de 14 zile.

   

Prin lansarea unei comenzi și acceptarea Termenilor, Clientul împuternicește un reprezentant, mandatar sau colaborator Silso Adviser, cu titlu gratuit, să îl reprezinte în față instituțiilor publice și private în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de Silso Adviser.

   În procesul de intermediere a documentelor solicitate ne rezervăm dreptul de a utiliza o adresa de email proprie pentru a fi în legătură directă cu instituțiile publice și private.

   Clientul are obligația de a verifica corectitudinea datelor înscrise în documentele tehnoredactate de către Silso Adviser și nu va avea vreo pretenție ulterioară față de acesta în cazul în care în cuprinsul documentelor au fost înscrise date/informații eronate.

   Silso Adviser nu garantează un termen maxim de întocmire și/sau depunere a dosarului și nu este răspunzătoare de timpul în care se soluționează cererile de către Oficiul Național la Registrului Comerțului. De regulă, cererile transmise se soluționează în 3-4 zile lucrătoare de la data transmiterii cererii, dacă nu apar observații din partea Registrului Comerțului. În cazul în care apar observații din partea Registrului Comerțului, termenul de soluționare se poate prelungi până la 30 zile. Silso Adviser nu este răspunzător pentru oricare prelungire sau întârziere în soluționarea dosarelor și nici pentru eventualele consecințe pe care o astfel de prelungire sau întârziere o poate avea asupra activității Clientului.

    Silso Adviser nu se face răspunzător de neîndeplinirea contractului dacă asociatul / administratorul / titularul PFA are fapte înscrise în cazierul fiscal. În cazul în care cererea de înregistrare a firmei este amânată din această cauză, onorariul achitat nu se restituie. Silso Adviser poate solicita prelungirea termenului de soluționare pentru 14 zile, timp în care situația cazierului fiscal poate fi rezolvată. Dacă situația cazierului fiscal se rezolvă după expirarea termenului de 14 zile, este necesară redepunerea cererii de înregistrare a firmei. În acest caz, Silso Adviser va percepe Clientului un onorariu adițional pentru redepunerea cererii de înregistrare, care nu poate fi mai mic de 200 RON.

   În cazul în care prelungirea sau amânarea termenului de soluționare a dosarului se datorează din vina exclusivă a angajaților sau colaboratorilor Silso Adviser, aceasta răspunde pentru eventualele consecințe pe care o astfel de prelungire a termenului de soluționare le poate avea asupra activității Clientului doar în limita onorariului achitat de Client pentru prestarea serviciului. În acest caz, Silso Adviser se obligă să returneze Clientului onorariul achitat. Silso Adviser nu va fi responsabil de plata altor daune datorate unei eventuale întârzieri în activitatea Clientului.

 

www.silso.ro este un site care oferă servicii de informare pentru inființarea și modificarea unei firme la Registrului Comerțului.

Informațiile furnizate pe acest site sunt destinate numai informațiilor generale și nu ar trebui să fie considerate exacte. Depunem toate diligentele pentru ca informațiile oferite să fie de actualitate, cu toate acestea nu garantăm asupra actualității informațiilor în orice moment și nu ne facem răspunzători pentru orice pagubă sau prejudicii suferite de orice persoană fizică sau juridică, urmare a unor decizii luate conform informațiilor furnizate pe site.

 

Continutul site-ului nostru nu trebuie considerat consultanță legală.

 

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus sau distribuit. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

 

Numele, logo-urile, imaginile, numele comerciale nu pot fi folosite de nimeni pentru niciun scop fără acordul nostru scris, exprimat anterior. Folosirea fără acordul companiei a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare, fiind apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.