+40 726 526 293

  office@mctopbusiness.ro

▬  Contactează-ne  

 Înființare firmă

 

Înființare SRL (1 asociat)                                                             300 Lei

Înfiintare SRL (2 asociati)                                                           400 Lei

Înființare PFA                                                                                   200 Lei

 

 Modificări firmă

 

 Asociați și capital social

Adăugare asociat                                                                     300 Lei

Majorare de capital social prin aport în lei                  300 Lei

Cesiune de capital social                                                       300 Lei

 

Administratori

Prelungire mandat administrator                                    300 Lei

Adaugare sau revocare administrator                            300 Lei

 

Sediile firmei

Înființare / radiere punct de lucru                                   200 Lei

Prelungire sau modificare dovadă                                   200 Lei

Modificare adresă sediu social                                          300 Lei

 

Obiectul de activitate

Schimbare cod CAEN principal                                          300 Lei

Adăugare coduri CAEN la obiectul de activitate          300 Lei

Ștergere coduri CAEN din obiectul de activitate         300 Lei

 

Activități autorizate

Autorizare coduri CAEN                                                        200 Lei

Renunțare la coduri CAEN autorizate                             200 Lei

 

 Alte modificări

Schimbare denumire firmă                                                 300 Lei

Transformare SRL-D in SRL                                               300 Lei

Suspendare / reluare activitate SRL sau PFA               200 Lei

 

  Radiere firmă

Dizolvare și lichidare SRL                                                    300 Lei

Radiere PFA                                                                                200 Lei

 

 Alte servicii

Duplicate                                                                                     130 Lei

Certificate constatatoare                                                       50 Lei

Copii certificate                                                                          50 Lei

Rezervare denumire                                                                 50 Lei

Modificarea datelor de identificare                                 100 Lei

Declarație beneficiar real                                                     100 Lei

 
 
! Atenție
 
Tarifele de mai sus nu cuprind si taxele la Registrul Comertului!