office@mctopbusiness.ro

▬  Contactează-ne  

+4 0726 526 293

 Înființare firmă

 

Înființare SRL (1 asociat)                                                             450 Lei

Înfiintare SRL (2 asociati)                                                           500 Lei

Înființare PFA                                                                                   300 Lei

 

 Modificări firmă

 

 Asociați și capital social

Adăugare asociat                                                                     350 Lei

Majorare de capital social prin aport în lei                  350 Lei

Cesiune de capital social                                                       350 Lei

 

Administratori

Prelungire mandat administrator                                    350 Lei

Adaugare sau revocare administrator                            350 Lei

 

Sediile firmei

Înființare / radiere punct de lucru                                   250 Lei

Prelungire sau modificare dovadă                                   250 Lei

Modificare adresă sediu social                                          350 Lei

 

Obiectul de activitate

Schimbare cod CAEN principal                                          350 Lei

Adăugare coduri CAEN la obiectul de activitate          350 Lei

Ștergere coduri CAEN din obiectul de activitate         350 Lei

 

Activități autorizate

Autorizare coduri CAEN                                                        250 Lei

Renunțare la coduri CAEN autorizate                             250 Lei

 

 Alte modificări

Schimbare denumire firmă                                                 350 Lei

Transformare SRL-D in SRL                                               350 Lei

Suspendare / reluare activitate SRL sau PFA               250 Lei

 

  Radiere firmă

Dizolvare și lichidare SRL                                                    350 Lei

Radiere PFA                                                                                300 Lei

 

 Alte servicii

Duplicate                                                                                     100 Lei

Certificate constatatoare                                                       1000 Lei

Copii certificate                                                                          100 Lei

Rezervare denumire                                                                 100 Lei

Modificarea datelor de identificare                                 150 Lei

Declarație beneficiar real                                                     150 Lei

 
 
! Atenție
 
Tarifele de mai sus nu cuprind si taxele la Registrul Comertului!