office@mctopbusiness.ro

▬  Contactează-ne  

+4 0726 526 293

Majorare de capital social prin aport în lei  

Ne transmiteți - copie CI asociați, ultimul act constitutiv, dovada depunerii capitalului social

 

 

 

Adăugare asociat

Ne transmiteți - copie CI asociați și noul asociat, ultimul act constitutiv 

 

▬  Modificări firmă  Asociați și capital social 

 

Cesiune de capital social  

Ne transmiteți - copie CI asociați, actul constitutiv

 

 

Adăugare administrator nou

Ne transmiteți - copie CI asociați + copie CI al noului administrator, ultimul act constitutiv

 

Revocare administrator

Ne transmiteți - copie CI administrator, ultimul act constitutiv

Prelungire mandat administrator 

Ne transmiteți - copie CI asociat/ administrator, ultimul act constitutiv

▬  Modificări firmă  Administratori 

 

Modificare adresă sediu social  

Ne transmiteți copie CI asociați, copia actului privind sediul social, ultimul actul constitutiv, certificat înmatriculare,original

 

 

Prelungire sau modificare dovadă  sediu/punct de lucru

Ne transmiteți copie CI administrator, copia actului privind prelungirea duratei/schimbarii sediului/ punctului de lucru

 

Înființare / radiere punct de lucru

Ne transmiteți copie CI asociați, contractul pentru punctul de lucru/certificatul constatator al punctului de lucru ce urmează a se radia

 

▬  Modificări firmă  Sediile firmei

 

Ștergere coduri CAEN din obiectul de activitate

Ne transmiteți copie CI asociați, ultimul act constitutiv

 

Adăugare coduri CAEN la obiectul de activitate

Ne transmiteți copie CI asociați, ultimul act constitutiv

 

     Schimbare cod CAEN principal

       Ne transmiteți copie CI asociați,            ultimul act constitutiv, certificat             înmatriculare, original

 

▬  Modificări firmă  Obiectul de activitate

 

Renunțare la coduri CAEN autorizate    

Ne transmiteți copie CI asociați, ne comunicați codurile CAEN la care se renunță

 

Autorizare coduri CAEN 

Ne transmiteți copie CI administrator, ne comunicați ce coduri CAEN se autorizează și locul autorizării (sediu, terți)

▬  Modificări firmă  Activități autorizate

 

Suspendare / reluare activitate      

Ne transmiteți copie CI asociați

 

 

Schimbare denumire firma

Transformare SRL-D in SRL

Ne transmiteți copie CI asociați, ultimul act constitutiv, certificat înmatriculare, în original, ne comunicați 3 variante de nume pentru noua denumire a societății

 

 

▬  Alte modificări  

 

Servicii

Înființare PFA

Ne transmiteți copie CI, actul de proprietate al spațiului cu destinație de sediu profesional

 

 

Înființare SRL     

Ne transmiteți - copie CI asociat/administrator, actul de proprietate al spațiului cu destinație de sediu social, ne comunicați 3 variante de denumire a societății 

▬  Înființare firmă  

 

        Dizolvare și lichidare PFA

         Ne transmiteți copie CI

 

      Dizolvare  si lichidare SRL

       Ne transmiteți copie CI asociați,             raportul de repartizare a activului         rămas în urma lichidării între                 asociaţi.

▬  Radiere firmă  

 

▬Avize si autorizatii de functionare▬