office@mctopbusiness.ro

▬  Contactează-ne  

+4 0726 526 293

 

Te-ai decis sa iti infiintezi o firma si ai ales varianta de SRL. Felicitari!

Iata ce trebuie sa ai in vedere atunci cand alegi denumirea firmei

 

O firmă este distinctivă atunci când constă într-o denumire care nu este identică sau similară cu alte firme înregistrate anterior în registrul comerţului. Distinctivitatea firmei se apreciază atât din punctul de vedere al grafiei, cât şi al topicii cuvintelor care formează denumirea.

Nu reprezintă elemente de distinctivitate, fără ca enumerarea să fie limitativă.

 • articularea cuvintelor;

 • inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;

 • dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;

 • adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor particularităţi similare, având o semnificaţie vagă, precum şi a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înţelesul denumirii;

 • utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;

 • folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;

 • utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor, de exemplu, @, #, n, % etc.;

 • utilizarea/neutilizarea diacriticelor;

 • adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumirea înregistrată sau rezervată, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor "grup","holding", "company", "trust", "corn", "trans" ori altele asemenea;

 • adăugarea cuvântului "România" indiferent de limba în care este redat.

 

 

Rezervarea de denumire in cazul PFA sau II

 

 • Firma unui profesionist persoană fizică autorizată, respectiv a unei întreprinderi individuale se compune din numele şi, după caz, prenumele persoanei fizice scrise în întregime sau din numele şi iniţialele prenumelui/prenumelor acesteia, urmate de sintagma «persoană fizică autorizată» sau PFA, respectiv «întreprindere individuală», scrisă în întregime.

 • În cazul în care există identitate de nume şi prenume cu o altă persoană fizică autorizată sau cu numele utilizat de o întreprindere individuală înregistrată în registrul comerţului ori rezervată în vederea înregistrării, firma va fi completată cu iniţialele prenumelui tatălui sau al mamei sau cu prenumele întreg al acestora, iar dacă şi după completare se păstrează identitatea, se va adăuga o altă menţiune care să identifice mai precis persoana sau felul comerţului său (art. 34 alin. 2 din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2594/C/2008, cu modificările și completările ulterioare).

 • Firma unei întreprinderi familiale trebuie să cuprindă numele membrului de familie din a cărui iniţiativă se înfiinţează asociaţia familială, la care se va adăuga menţiunea "întreprindere familială", scrisă în întregime.

 

Cand se face rezervarea de denumire a firmei?

• la infiintare

• in cazul schimbarii denumirii

• in cazul transformarii SRL-D in SRL (poti pastra denumirea pe care ai avut-o la SRL-D, doar ca trebuie sa mai faci o rezervare pentru forma juridica de SRL)

 

Perioada de valabilitate a rezervarii de denumire

Rezervarea de denumire este valabila 3 (trei) luni de la data emiterii si poate fi prelungita succesiv, la cererea formulata de solicitant, inainte de expirarea acesteia.

Atentie! In cazul in care rezervarea de denumire s-a facut pe propria raspundere a solicitantului, aceasta nu mai poate fi prelungita.

 

Modalitati de efectuare a rezervarii de denumire

 • online, pe site-ul Registrului Comertului (varianta de rezervare pe proprie raspundere)

 • formulare online, prin portalul ONRC, (necesita utilizarea unei semnături electronice)

 • e-mail, fax, prin poștă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,68 lei) 

 • la ghişeu – oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale prin cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original); Se completează formualrul, bifat la pct. 3, în concordanţă cu scopul pentru care este solicitat

 

Atentie!

Rezervarea firmei, efectuată de ORCT prin personalul său sau prin intermediul portalului de servicii online al ONRC, are caracter administrativ şi prealabil, asupra legalității formale a firmei urmând a se pronunța directorul ORCT/persoana desemnată, cu ocazia soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului.

 

11 ianuarie 2022
Rezervarea de denumire a firmei

Blog