office@mctopbusiness.ro

▬  Contactează-ne  

+4 0726 526 293

Pot să fiu administator sau asociat într-o firmă dacă sunt în concediu creștere copil?
De asemenea, îmi pot continua activitatea ca PFA dacă sunt în concediu creștere copil?
 
De multe ori, părinții se văd nevoiți, nefiind familiarizati cu litera legii si cu modul în care trebuie ea interpretată, să renunțe la pozitia de administrator sau asociat în firmă dat fiind faptul că au intrat în concediu creștere copil.
Mai jos lămurim, punctual, aceste aspecte.
1. Pot să fiu asociat în firmă și să iau dividende dacă sunt în concediu creștere copil?
DA, întrucât dividendele sunt asimilate veniturilor din investiții, conform Codului fiscal, și nu venituri din salarii, conform OUG nr. 111/2010.
2. Pot să fiu administrator într-o firmă dacă sunt în concediu creștere copil?
DA. Dacă activitatea de administrator nu este una remunerată.
3. Îmi pot continua activitatea ca PFA dacă sunt în concediu creștere copil?
NU, dacă activitatea în baza căreia a fost stabilită indemnizația provine din activitatea desfășurată ca PFA.
Atenție. În cazul PFA-ului, la depunerea dosarului pentru obținerea indemnizației, sunt Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului care solicită dovada privind suspendarea activității, eliberată de Registrul Comerțului.
Atenție. Plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:
a) primește diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creșterea copilului, altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu;
b) primește indemnizații în calitate de consilier local sau județean, indiferent de nivelul acestora;
c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel net nu depășeste de 5 ori cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2) din OUG 111/2010, respectiv 6250 lei.
Totodată, așa cum se prevede și la art. 9 1 din din HG 52/2011, in perioada concediului pentru cresterea copilului, persoana îndreptățită va putea realiza venituri supuse impozitului până la nivelul plafonului prevăzut de OUG 111/2010, prin desfășurarea efectivă a unei activități, cu condiția suspendării uneia dintre activitățile care au stat la baza stabilirii dreptului la indemnizație.
Așadar, în situația în care activitatea în baza careia a fost stabilita indemnizatia este suspendată (contractul individual de muncă suspendat care a stat la baza stabilirii indemnizației), persoana va putea realiza venituri supuse impozitului pe venit prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu fără a îi fi suspendată indemnizația, doar dacă nivelul acestor venituri este de maximum de 5 ori cuantumul minim al indemnizației în decursul unui an calendaristic.
02 noiembrie 2021
Pot să fiu administrator sau asociat într-o firmă dacă sunt în concediu creștere copil?

Blog