office@mctopbusiness.ro

▬  Contactează-ne  

+4 0726 526 293

 
Codul CAEN este un acronim de la Clasificarea Activităților din Economia Națională.
 
Regula generală este că o societate are un singur obiect principal de activitate, căruia îi corespunde un singur cod CAEN, stabilit prin actul constitutiv al societății și tipărit pe certificatul de înmatriculare al firmei.
Dacă societatea desfășoară și alte activități decât cea principală, va trebui să adauge în actul constitutiv și codurile CAEN pentru activitățile secundare, acestea fiind trecute în certificatul constatator.
Certificatul Constatator este un document emis de Registrul Comerțului, care dovedește că ai primit aviz din partea autorităților competente pentru desfășurarea activității, conform codurilor CAEN prevăzute în certificat.
Codurile CAEN declarate în actul constitutiv pot fi modificate chiar dacă au fost autorizate, inclusiv codul CAEN principal. De asemenea, se pot adăuga noi coduri CAEN, în acest caz fiind necesară modificarea și actualizarea actului constitutiv.
 
Nerespectarea codurilor CAEN și desfășurarea unei activități economice fără cod declarat se consideră contravenție pentru obținerea de venituri din activități neautorizate și se poate sancționa cu amendă și chiar restricționarea activității până la autorizarea codului CAEN cu avizele și autorizațiile necesare.

 

02 noiembrie 2021
Ce sancțiuni risc pentru codurile CAEN nedeclarate/neautorizate ?

Blog